Тридесет пътна карта

Разберете какво работим, като разгледате нашата Пътна карта на продуктите, за да знаете какви нови функции можете да очаквате в бъдеще.

Цялата ви работа на едно място

Организирайте цялата си работа - всички функции, комуникация, членове на екипа и файлове - с едно приложение.

Осигурете изключително обслужване на клиентите

Подобрете комуникацията с клиентите си, поканете ги на Fthirty и споделете работата си в реално време.

Бързо изпълнение

Не се изискват допълнителни ресурси или хора, за да получат пълен контрол над работата си.