Стая за новини

Останете в контура с Fthirty

Колко тридесет могат да ви помогнат да се съобразите със Закона за GDPR

Работихме много усилено, за да разработим нови функции в Fthirty CRM, които ще ви помогнат да се съобразите с GDPR, новите функции за GDPR са въведени в Fthirty. Ще се опитаме да ги прегледаме в тази статия за вас, за да можете да се запознаете.

Прочетете още

Обединяване на фактури

Обединяването на фактури е функция в Fthirty CRM, която ви позволява да обедините / включите вече създадени фактури в 1 фактура, като предавате цялата информация за фактурата на новата фактура. Тази функция се използва, ако клиентът ви има други неплатени фактури, но трябва да създадете друга фактура за клиента и искате да попречите на клиента си да…

Прочетете още

Известия за просрочени фактури

Можете да изпратите фактура просрочена забележка ръчно или автоматично с cron задание. Изпращане с cron работа За да настроите автоматично просрочена забележка отидете в Setup -> Settings -> Cron Job Ако искате да изпратите същия ден, когато е ovredue, задайте полето Automatically send reminder, след като в 0 по целия свят го зададете според вашите нужди. Секундата …

Прочетете още