Novinový pokoj

Zůstaňte ve smyčce s Fthirty

Sloučení faktur

Sloučení faktur je součástí Fthirty CRM, což umožňuje sloučit / zahrnout již vytvořené faktury do 1 faktury předáním všech fakturačních informací na novou fakturu. Tato funkce se používá, pokud má zákazník jiné nezaplacené faktury, ale pro zákazníka potřebujete vytvořit další fakturu a chcete zákazníkovi zabránit…

Přečtěte si více

Oznámení po splatnosti faktury

Oznámení o prodlení s fakturou můžete odeslat ručně nebo automaticky pomocí úlohy cron. Odeslání pomocí úlohy cron Chcete-li nastavit automatické opožděné oznámení, přejděte na Nastavení -> Nastavení -> Cron Job Pokud chcete odeslat stejný den, kdy je nastaveno pole ovredue, pole Automaticky poslat připomínku do 0, nastavte ji podle svých potřeb. Druhý …

Přečtěte si více