Pokój informacyjny

Pozostań w pętli z Fthirty

Łączenie faktur

Łączenie faktur jest funkcją Fthirty CRM, która umożliwia scalenie / uwzględnienie już utworzonych faktur w 1 fakturę, przekazując wszystkie informacje o fakturze do nowej faktury. Ta funkcja jest używana, jeśli klient ma inne niezapłacone faktury, ale musisz utworzyć kolejną fakturę dla klienta, a chcesz uniemożliwić klientowi…

Czytaj więcej

Powiadomienia o zaległych fakturach

Możesz wysłać fakturę przeterminowaną ręcznie lub automatycznie z zadaniem cron. Wysyłanie z zadaniem cron Aby skonfigurować automatycznie zaległe powiadomienie, przejdź do Ustawienia -> Ustawienia -> Praca Cron Jeśli chcesz wysłać ten sam dzień, w którym jest ustawiona wartość, pole Automatycznie wyślij przypomnienie po do 0 w innym miejscu, ustaw je zgodnie z potrzebami. Drugi …

Czytaj więcej