Nyheter rum

Bo i loop med F30

Sammanslagning av fakturor

Sammanslagning av fakturor är funktion i F30 CRM som låter dig sammanfoga / inkludera redan skapade fakturor i 1 faktura genom att skicka all fakturainformation till ny faktura. Den här funktionen används om din kund har andra obetalda fakturor, men du måste skapa en annan faktura för kunden och du vill förhindra din kund att ...

Läs mer

Faktura försenade meddelanden

Du kan skicka faktura försenad varning manuellt eller automatiskt med cron jobb. Sänder med cron-jobb För att ställa in automatiskt försenat meddelande, gå till Inställningar -> Inställningar -> Cron-jobb Om du vill skicka samma dag när ovrediet är inställt, anger fältet Skicka automatiskt påminnelse efter 0 överstiger det enligt dina behov. Den andra …

Läs mer